Ψηφιακά εργαλεία
για την επιχείρησή σου!

Με επιδότηση 90%, η επιχείρησή σου
μπαίνει στον ψηφιακό κόσμο ακόμα πιο εύκολα!

 

Τα προϊόντα που προτείνουμε:

Stand out

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ψηφιακού μάρκετινγκ

Αυτόματα μηνύματα σαν να τα έχει γράψει άνθρωπος

Ομαδοποιήστε με ακρίβεια λέιζερ

Εισαγάγετε το όνομα, το επώνυμο, την τοποθεσία της επαφής σας

Επικολήστε vouchers, κουπόνια, έρευνες και δημοσκοπίσεις

Πρότυπα μηνυμάτων για γενέθλια, γιορτές και κατά GDPR συναίνεση

Περισσότερα

Τα διαθέσιμα πακέτα ψηφιακού μάρκετινγκ:

Πρόγραμμα 

Διάρκεια

(μήνες)

Τιμή

 (χωρίς ΦΠΑ)

Tellody - Digital Campaign Management - Basic 36 1000€
Tellody - Digital Campaign Management - Advanced 36 2000€
Tellody - Digital Campaign Management - Premium 36 4000€
Tellody - Digital Campaign Management - Enterprise  36 6000€

Ψηφιακές υπηρεσίες Loyalty

Αύξηση επαναλαμβανόμενων πωλήσεων

Εύκολο για τους πελάτες και τους υπαλλήλους σας

Ελάχιστο κόστος

Πλήρως ψηφιακή λύση

Περισσότερα

Τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών Loyalty:

Πρόγραμμα

Διάρκεια

(μήνες)

Τιμή

 (χωρίς ΦΠΑ)

Tellody -Customer Loyalty - Basic 12 1000€
Tellody -Customer Loyalty - Advanced 12 2000€
Tellody -Customer Loyalty - Premium 24 4000€
Tellody -Customer Loyalty - Enterprise 10K  36 6000€
Tellody -Customer Loyalty - Enterprise 20K  36 10000€
Tellody -Customer Loyalty - Enterprise 30K   36 12000€
Tellody -Customer Loyalty - Enterprise 50K 36 15000€
Tellody -Customer Loyalty - Enterprise 80K 36 20000€

Συχνές ερωτήσεις για το πρόγραμμα Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ

Υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
  • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
  • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
  • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία):
ΚατηγορίαΕτήσιες Μονάδες Εργασίας
1 0,01ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ
2 10ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ
3 25ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ
4 40ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ

Για την επιβεβαίωση τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 2.3 της Πρόσκλησης.
Εάν η επιχείρησή σου πληροί τις προϋποθέσεις (Δες την Ενότητα 2.1 της Πρόσκλησης ), από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 χρειάζεται να μεταβείς στη σελίδα https://beneficiary.digitalsme.gov.gr/, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία εισόδου Τaxisnet της επιχείρησης σου και να κάνεις αίτηση για το voucher. Για το αποτέλεσμα του αιτήματός σου θα ενημερωθείς ηλεκτρονικά μετά τις 14 Σεπτεμβρίου 2022.
Εάν η επιχείρησή σου ανήκει στην Κατηγορία 1, μπορείς να αγοράσεις ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες έως την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 Εάν η επιχείρηση σου ανήκει στις Κατηγορίες 2, 3 και 4 μπορείς να αγοράσεις ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.
u.hair

"Τρέχουμε κυριολεκτικά τη δουλειά μας με το Tellody. SMS, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έρευνες, κουπόνια και κάρτες πόντων σε ένα κλάσμα της τιμής που πληρώναμε"

Γιώργος Χριστοφορίδης, Ιδρυτής, U.Hair Point

Είμαστε άξιοι της εμπιστοσύνης σας

phonelady2

Υπηρεσίες ψηφιακού μάρκετινγκ και πιστότητας πελατών

Δοκιμάστε το Tellody χωρίς κόστος

Δωρεάν εγγραφή

Back to Top